תנאי שימוש וזכויות יוצרים

ברוכים הבאים ל [שם האתר](אתר אינטרנט) (להלן: “האתר”)
השימוש באתר זה ובשירותים והמידע המוצעים בו כפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן (להלן: “הסכם השימוש”).

אחריות

האתר, השירותים והמידע המוצעים בו ניתנים “כפי שהם” (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. SiteMarket לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר. השימוש באתר ובשירותים נעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות שם האתר, עיצוב האתר, התכנים, המידע, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה, תמונות וכל חומר אחר הכלול בו, שייכים ל-SiteMarket בלבד.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל, בשום צורה ובאמצעי שהוא, ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב מראש מ-SiteMarket.

קישורים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים שאינם בבעלות או בשליטת SiteMarket .SiteMarket אינה אחראית לתוכן האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצא בהם, למפעילי האתר או למוצרים המוצגים בהם.

שמירה על פרטיות

SiteMarket מתחייבת להגן על פרטיות המשתמשים באתר. כל המידע והנתונים האישיים שיימסרו על ידך, כולל שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר, ישמשו אך ורק לצרכים פנימיים של SiteMarket ולא יועברו לצדדים שלישיים כלשהם ללא הסכמתך המפורשת. SiteMarket פועלת בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע על מנת להבטיח שהפרטיות שלך תשמר במלואה.

חוק וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו בישראל.

מוזמנים לפנות אלי 24/7 בעזרת הטופס יצירת קשר

או לחצו על הקישור של הוואטסאפ